Мерки за подкрепа на бизнеса в условията на ковид отраничения

Мерки за подкрепа на бизнеса за преодоляване на икономическите последствия от петата вълна на COVID-19:

ЕтапЗдравни меркиОбразователни меркиМерки за бизнеса
1-виСпазват се основните противоепидемични меркиПрисъствено обучение„60 на 40“;Проект „Патронажна грижа +“;Проект „Запази ме +“;Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане;Фонд на фондовете Програма „Възстановяване“;През ББР програма „Възстановяване“;През ББР програма „Подкрепа на туризма“;9% ДДС;Допълнителни насърчителни схеми в сферата на туризма:-Компенсиране на загуби-Възстановяване на средства на туроператори;„Етап 4“ 
2-риГраничен контрол;Препоръка за дистанционна работа на 50% от персоналаПреустановяват се заниманията по интереси
3-тиОграничаване на капацитета до 50% и работа до 22 часа на обекти и дейностиЕжеседмична ротация на 50% от паралелките
4-тиПреустановяване на дейност на обекти и заведения; функционират само обекти от първа необходимост и критична инфраструктураПрисъствено обучение само за 1-4 клас

Детайли за мярката, касаеща „Етап 4“: 

Допустими кандидатиРазмер на помощтаРеферентен периодДопустими икономически дейности КИД 2008
Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки. При настъпване етап 4 на пандемичния план, със заповед на министъра на здравеопазването, предприятия, които директно са преустановили изцяло стопанската дейност при налагането на противоепидемични мерки (при пълно затваряне), за периода на затваряне .20% безвъзмездна финансова помощ от  средногодишните „нетни приходи от продажби“ за цялата 2021г.Максимален размер на помощта 100 000 лв.Засегнатите от обекти/дейности за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г., за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността, а в случай че обектите не са извършвали дейност или дейността не е осъществявана през посочения период, за месец октомври 2020 г. (приложимо за предприятия, които след 01.01.2020 са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди), за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца, за предприятия.– 85 „Образование“- 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;- 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;- 90 „Артистична и творческа дейност“;- 91.02 „Дейност на музеи“;- 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;- 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;- 59.13 „Разпространение на филми и телевизионни предавания“;- 59.14 „Прожектиране на филми“;- 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;- 55 „Хотелиерство“- 56 „Ресторантьорство“;- 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);- – 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;- 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“- 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“;- 96.01 „Пране и химическо чистене“- 96.02  „Фризьорски и козметични услуги“- 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;- 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.- 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:- 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;- 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;- 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;- 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;- 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);- 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);- 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);

* Посочените в таблицата икономически дейности могат да бъдат изменяни в съответствие със Заповедите на министъра на здравеопазването.

Pin It on Pinterest