Международен ден срещу насилието върху жените

В днешния Международен ден срещу насилието върху жените Министерството на културата се присъединява към посланието на тази общочовешка значима кауза и насърчава всички действия, благодарение на които ще заживеем в свят, който е добър за жените.

Жените, които трябва да повярват, че у всяка от тях е потенциалът да бъдат силни и успешни майки, съпруги, приятелки, професионалистки, лидерки и техен е изборът дали да бъдат в една, няколко или във всички от тези социални роли едновременно. Защото имат това право и защото са способни.

  Вярваме, че ако успеем да пренесем посланията от днешния ден в ежедневието си и започнем устойчиво и целенасочено да работим по тях, много скоро можем да заживеем в един свят на равноправие. Защото един такъв свят ще е по-добър за всички. Убедени сме, че само с нашите обединени усилия и ако проявим решителност, можем да спрем безпрецедентните нарушения на правата на човека, можем да прекъснем веригата на безнаказаност, стигма и срам. Мълчанието за този проблем не е злато, то е злото в света. От нас зависи гласът на всяка жена да бъде чут ясно и категорично. Не се съмняваме, че заедно, като общество, можем да усилим този глас. Заедно можем да заменим страданието с надежда. 

  Можете да се присъедините още сега към кампанията тук.

Pin It on Pinterest