„Майчин дом“ изрази благодарност за дарени контейнери в подкрепата на борбата с КОВИД 19

Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ изрази своята благодарност за дарените контейнери за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци.

Изпълнителният директор на болницата проф. д-р Иван Костов д.м.н. изрази своята признателност към Министерството на околната среда и водите, чрез което дарителят „Пиринпласт“ АД предостави 500 броя контейнери на болничното заведение. В благодарственото писмо д-р Костов отбелязва, че дарението ще позволи на екипа на болницата да работи в значително по-защитена среда в ситуацията на извънредно положение.

Миналата седмица „Пиринпласт“ АД направи дарение от общо 5000 контейнери за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци, които са разпределени между няколко болнични заведения, в които се лекуват заразени с КОВИД 19. Дарението се доставя чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ на следните лечебни заведения:

  • 1000 броя на Военномедицинска академия
  • 500 броя за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
  • 500 броя за болница „Майчин дом“
  • 1000 броя за ПУДООС
  • 500 броя за Медицински институт на МВР
  • 500 броя за УМБАЛ „Пирогов“
  • 1000 броя на болници, базирани в Източна България

Pin It on Pinterest