КЗП се премества на нов адрес

Във връзка с преместването на Централната администрация на Комисията за защита на потребителите и Регионална дирекция София от сградата на адрес гр. София, пл. “Славейков“ № 4а в сграда на адрес гр. София, ул. „Врабча“ №1, уведомяваме всички потребители и други заинтересовани физически и юридически лица, че

считано от 10.06.2020 г. кореспонденцията на хартиен носител до КЗП, както и посещенията на място следва да се извършват на новия адрес на комисията:

1000 ГР. СОФИЯ,

УЛ. „ВРАБЧА“ №1, ет. 3, 4 и 5

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Апелираме гражданите да използват електронната форма на интернет страницата на КЗП за подаване на жалба или сигнал.

Напомняме, че при необходимост от консултации може да се използва горещата линия на потребителя 0700 111 22 или телефонът за търговци *2211.

Pin It on Pinterest