КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР ЗА 2021 Г. Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Заявени са близо 2 200 събития в страната, най-много прояви са планирани през лятото на следващата година
Министерството на културата публикува Културния календар с национален обхват за 2021 г. Той е достъпен през следните линкове – тук и тук.
Културният афиш включва почти 2 200 събития от международен, национален, регионален и местен характер, планирани да се проведат в страната през следващата година. Сред тях са празници и събития от регионално ниво, възстановки на уникални обичаи от нематериалното наследство на различните етнически групи, мероприятия на читалища и училищата по изкуства и по култура, фестивали и конкурси за деца, младежи и хората от третата възраст, и други.
Заявените културни събития са подредени хронологично. Най-много прояви са планирани през месеците май, юни и септември.
Календарът е обобщен на базата на информация, получена от общините, от творческите съюзи в сферата на културата, от неправителствени организации и от специализираните дирекции в Министерството на културата. Документът непрекъснато се допълва и актуализира. Предвид динамичната обстановка, свързана с пандемията от Covid-19 и противоепидемичните мерки, налагани в регионален и национален мащаб, някои от подадените събития е възможно да бъдат отложени или отменени.
Извън общия Календар за 2021  са изведени и съгласувани със специализираните дирекции на Министерство на културата и с ИА „Национален филмов център” значими жанрови акценти в следните направления на културата – „Професионално театрално изкуство”, „Музикално и танцово изкуство”, „Киноизкуство”, „Прояви в областта на материалното културно наследство, изобразителните и приложните изкуства”, „Литература и библиотечно дело”, „Фолклорни фестивали и събори”, „Фестивали на изкуствата, награди“, „Изяви на любителското творчество”, „Детски и младежки фестивали и конкурси”. В отделна рубрика са обособени годишнини на творци и културни институти, както и предстоящи юбилеи на читалища.

Pin It on Pinterest