Кристалина Георгиева: МВФ подобри прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2021 г.

Г-жа Георгиева обърна внимание, че МВФ подобри прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2021 г. от 5.2% до 5.5%.

Ревизията, макар и малка, беше подкрепена както от наличието на ваксини, от продължаващата подкрепа за икономиките от страна на Централните банки и правителствата и в следствие на постигнатата по-добра степен на адаптация на икономиките към функциониране в условия на пандемия.

Прогнозата обаче е свързана със сериозни рискове. На първо място това е своеобразното състезание между мутациите на вируса и ваксините. Възстановяването на икономиките зависи и от решителността на правителствата за продължават с подкрепата си, както и да използват кризата като възможност за преминаване към по-зелена и справедлива икономика. Накрая, трябва да споменем и необходимостта да се задълбочи вече подобряващото се международно сътрудничество – по-фокусирано върху климатичните проблеми, включително и САЩ, както и с по-добро разбиране относно високата зависимост между отделните държави.

Пандемията задълбочи и неравенствата и затова следва да се предприемат действия, за да се обърне тенденцията. Това се отнася и за ваксините. Между 2020 г. и 2025 г. ще се загубят около 9 трилиона долара в световен мащаб, ако не се приложи масово и скоропостижно ваксиниране, като 40% от тази загуба ще бъде понесена от развитите страни. Това означава, че за тях най-добрата стратегия е да подпомогнат доставката на ваксини в развиващите се страни, като едновременно се осигури достатъчен ресурс за инвестиции на развиващите се страни в техните системи за здравеопазване. Затова и МВФ заделя значителни средства, като подпомогна 47 развиващи се страни при благоприятни условия, отпусна заеми на редица страни и осигури облекчение на дълговото бреме на редица страни. Но още има много какво да се направи, особено по отношение на преструктурирането на дълга на най-бедните страни.

МВФ се опитва да убеди развитите страни да увеличат своя принос към световния механизъм „Ковакс“ за общ и справедлив достъп до ваксини срещу Covid-19, тъй като това е в техен интерес. Така че всички развити икономики, които са резервирали ваксини в пъти над тяхното население, да предприемат действия за преразпределяне на ваксините.

Правителствата по света се справят по-добре сега в сравнение с Глобалната финансова криза. Те са предоставили 14 трилиона долара фискални мерки в подкрепа на икономиките си, но въпросът е дали се прави достатъчно за справяне с неравенствата. Неквалифицираните работници, жените, младежите са непропорционално негативно засегнати от кризата. В тази връзка правителствата следва да реформират фискалните си политики, за да се постигне по-справедливо преразпределение на доходите и еднакъв достъп до възможности за всички. МВФ смята, че е от съществено значение да излезем от кризата като по-справедлив свят.

Pin It on Pinterest