Красимир Вълчев: Приветствам инициативата на „Радио К2“ да се включи в аудио уроците, продължаваме кампанията за дуалното образование

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Канал 3” и “Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Кампанията за професионално и дуално образование.

    „Това е вече въпрос, дали когато си по-учен си по-здрав, дали когато си по-учен си по-богат с повече възможности? Елате да се здрависаме над мината, това стана традиция, това са нашите ръце в тази епидемия. Сетих се как миналата година по това време създадохме клип заедно с Вас, с министъра на икономиката, с министъра на труда и социалната политика, с много кметове и общественици, научни работници, КРИБ, Николай Вълканов за дуалното и професионално образование. Сега бяхме планирали да започне с един тур наново за края на учебната година, но това очевидно няма да се случи. Какво се случва в образованието?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори: „Аз Ви благодаря за Вашата ангажираност по темата за професионалното образование! Това е нашата политика, да преструктурираме приема, да мотивираме повече деца за включване в професионалното образование. В последните десетилетия то позагуби репутация, защото много деца и родители мислеха, че само с професионално образование няма да имат достатъчна трудова и житейска реализация заради масовизацията на висшето образование, но това сега се променя, най-силно се повишава заплащането на позициите, които изискват професионални умения!“. Той обясни, че в настоящата година се увеличава приемът в професионалните паралелки, особено в информационните и комуникационни технологии. Министърът заяви, че в момента се случва скок към една още по-дигитална ера.

   „Можем ли тогава да се включим с тази кампания в интернет?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че тя може да бъде направена чрез платформите, по които учат в момента децата.

Преминаването към онлайн обучение заради коронавируса.

   Красимир Вълчев обясни, че са имали на разположение само три дни, но са успели да се справят благодарение на професионализма и ентусиазма на учителите и учениците, както и помощта на родителите. Той още веднъж подчерта, че най-важната съставка на образованието е доброто взаимодействие между учители и родители. „Използвам случая да благодаря на родителите, на учителите, че за толкова кратък период се справиха! По този начин бих казал, че спасихме и учебната година, тъй като, ако продължи повече време, въпреки че е минала 60% от учебната година, нужно е покриване на минимумите по учебните програми. Това ще се случи благодарение на обучението в електронна среда!“, заяви министърът.

   „Това ефективно ли е за всички и достъпно? И не на последно място – как ще спрете вечните критикари, даже имахме въпроси от слушатели и зрители, аз Ви запознах?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че образованието в електронна среда не може да замести напълно присъствената форма, защото образованието е и социализация, живата връзка с учителя. В бъдеще обаче все повече образователните системи ще залагат и на двете неща – присъствено обучение плюс възлагане на повече задачи чрез електронните платформи. А по отношение на това дали е достъпно – данните на МОН са, че почти 90% от учениците са се включили в дистанционното обучение. „За останалите 11% – това са деца, които не само, че нямат таблети, но има и голямо сечение на двете множества, множествата на семействата при които няма електронни устройства и множеството на семействата, които нямат отношение към образованието!“. „Има и родители, които нямат грамотност, за да подпомогнат децата си!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че част от родителите на децата, които не могат да се включат дистанционно, имат телефони и при 2/3 от тези почти 11% взаимодейсвието е нещо смесено – интернет приложение или телефон плюс носене на материали вкъщи. „Ние така или иначе имаме проблем с тези деца, така или иначе има допълнително обучение, за преодоляване на образователните трудности при тях. Тази година то ще бъде повече, говорим за едно диференцирано доучване в края на годината, когато се възстановят учебните занятия!“, обясни образователният министър. Той още веднъж подчерта, че сегашното дистанционно обучение ще бъде приравнено на присъственото. При професионалното образование, където е необходима практика, една част от тази практика може да се случи вкъщи, например готвенето. Има обаче дисциплини, при които това нещо не може да става от дома, така че в края на учебната година може да има известно удължаване, но то ще бъде диференцирано, ще се отчете това, което е взето. Така или иначе има малък резерв за юни. Относно абитуриентските балове министър Вълчев каза, че има още два месеца и е рано да коментиаме.

Изпитите след 7-ми и 12-ти клас.

   Красимир Вълчев заяви, че изпитите след 7-ми и 12-ти клас са доста важни, защото са свързани с кандидатстването в други учебни заведения За матурите ще се вземе съгласувано решение с всички страни да се отложат приемните кампании, ако това е необходимо, а такава възможност карантината да продължи повече време има. „Това, което може да се случи, е изместване във времето, след 7-ми клас по същия начин, но тези изпити не могат да бъдат отменени. Това означава да нямаме съпоставими оценки!“, заяви той.

Как ще се отрази карантината на висшето образование?

    „Питаха ме студенти, които са кандидатствали за бригади в САЩ, платии са, взели са виза?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че настоящата година е различна, всички планове за пролетта се объркват. Той все пак изрази надежда, че през лятото нормалният живот ще продължи. „Най-важно е сега да се спазват мерките за социална изолация, има време за всичко! Щом за три дни успяхме да минем към електронно обучение, ще успеем да вземем решенията, които са пред нас след два месеца и половина!“, категоричен бе той.

   „Имате ли поглед, ще взема студентите, но това не е само за тяхната степен на образование, това важи и за деца от средното образование, деца, които са имали намерение да кандидатстват и да учат в чуждестранни висши учебни заведения, имате ли поглед доколко могат да се състоят някакви онлайн изпити и да се запишат онлайн да учат? Работи ли се поне на европейско ниво, ако не на световно в тази посока?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че вече има такива тестове. Например ТУ София е направил предварителен изпит в онлайн среда. За съжаление външното оценяване не може да бъде направено в онлайн среда, просто няма техническа възможност за това през настоящата година. „Но българските висши училища са достатъчно отговорни, ще се съобразят с едно изтегляне на сроковете, и те ще си изтеглят кампаниите. Затова нямам притеснения по отношение на кандидатстването в чужбина, убеден съм, че ще има възможност за онлайн кандидатстване и онлайн изпити. Всъщност голяма част от университетите приемат с такива сертификати, които се издават в електронна среда. Попитахте ме за външното оценяване, тази година за първи път ще имаме външно оценяване по желание по европейската езикова рамка след 10-ти клас и по европейската дигитална рамка, нещо, което ще бъде безплатно!“, обясни министър Вълчев.

   „Още един студентски въпрос, всяко ли висше учебно заведение ще може да решава докога да обяви неприсъствен период или ваканция, например СУ, доколкото си спомням в момента датата, е обявил до 10-ти май?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че самите университети решават, като се съобразяват с периода на извънредното положение. Той продължи, че в момента са изключение тези, които вземат решение за май и юни. „А СУ защо го е взел, може би трябва да попитаме ректора?“, попита водещата. Събеседникът й отговори, че винаги имат възможност за обратно решение, просто всички трябва да сме готови както за вариант с по-дълга, така и по-къса карантина.

   „Доста от студентите очакват своите стипендии, те ще бъдат ли изплатени?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че няма никакъв проблем и те ще бъдат изплащани. „А ако се отложи сесия и така нататък?“, продължи водещата. Събеседникът й отговори, че през настоящата година със сигурност ще има изместване на срокове, но не може да се каже точно колко, защото ситуацията е много динамична. Той обясни, че стипендиите по постановление са за 10 месеца и студентите ще получат, включително и за месец юли. По-големият проблем е, че за някои специалности трудно се провежда обучение в дистанционна среда, например за студентите по медицина е много трудно.

Най-големите предизвикателства пред изпълнителната власт.

    „Кое е най-голямото предизвикателство към МС в момента, опозицията продължава да критикува, президентът и той?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори: „Най-голямото предизвикателство е да си свършим работата, да проявим необходимия разум и отговорност! Най-голямото предизвикателство за всички е да проявявим гражданска отговорност!“.

   „Министър-председателят каза онази вечер нещо, което прозвуча доста страшно – в света има пари за 3 месеца!“, припомни думите на премиера водещата. Събеседникът й отговори, че страната ни е с най-ниски нива на външен дълг в ЕС и с висок фискален резерв. Въпреки това, ако претеглим през БВП, това не са спестявания за много месеци. Освен това сме във валутен борд и централната банка не може да действа като емитент на допълнителни средства. Така че в никакъв случай нямаме резерв за години.

Ще бъдат ли освобождавани учители и училищен персонал?

   „Ще се освобождавате ли от учители или съпътстващия персонал, който е административен и така нататък?“, попита водещата Илиана Беновска. Красимир Вълчев отговори, че няма предпоставки за такова нещо. Той обясни, че част от учителите и непедагогическия персонал са в отпуск, в повечето случаи платен. Това са на първо място преподавателите в детските градини, центровете за подкрепа на личностното развитие, част от възпитателите. Лошото е, че част от родителите също са в принудителен отпуск и през лятото няма да могат да ползват такъв. Обмисля че училищата да предоставят летни занимални, заниманията по интереси, които в момента не могат да се провеждат, да бъдат през лятото. Разбира се това ще е по желание.

Възможностите „Радио К2“ да подпомогне дистанционното обучение.

    „Радио К2“ бяхме проявили инициатива да се включим в тези уроци, които могат да бъдат вербализирани, може би курсове по езици или уроци по математика, въобще всяко едно нещо, което позволява чрез слушане, но още не сме влезли, инициативата я чакаме от министерството. Радио „Зорана“ например прати, записали са „Чичовци“, „Под игото“, сетих се и за приказките, едно време имаше, ако помните, в 7 без 5 сутринта. Дайте да разширим каналите!“, предложи водещата Илиана Беновска. Министър Вълчев отговори, че това наистина е полезно, защото създаваме образователна среда чрез медиите. „Добре, значи имаме две теми – уроците, аудиото и кампанията за дуалното образование!“, заяви водещата. „Благодаря на всички медии, които помагат! Издателства помогнаха, електронни платформи отвориха ресурсите си, което беше много важно в този период, мобилните оператори ни помагат много активно с изграждането на WI-FI в кварталите, където няма!“, заяви министър Вълчев с което завърши участието си в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Канал 3” и “Радио К2” 

Pin It on Pinterest