България

Концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Светлен“ ще бъде прекратен

Концесионният договор за добив на строителни материали – глинести мергели, от находище „Светлен“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение от концесионера на основни задължения за повече от три месеца.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Находище „Светлен“ се намира на територията на община Попова. През м. октомври 2004 г. за него е сключен концесионен договор с „Родна индустрия-91″ ЕООД. Причина за прекратяването е фактът, че концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и не е предоставил банкови гаранции по договора, включително и такива, обезпечаващи изпълнението на задълженията по опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest