Концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Плоски“ се прекратява

Концесионният договор за добив на строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Плоски“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение на непарични договорни задължения.

Находище „Плоски“ се намира на територията на община Сандански. Концесионният договор за него е сключен на 11 октомври 2016 г. с „Имелманстрой“ АД, гр. Сандански.

Pin It on Pinterest