Концесионният договор за добив на пясък и чакъл от находище „Водолей” не е влязъл в сила

Концесионният договор за добив на строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Водолей” не е влязъл в сила поради неизпълнение на условията за това, констатира Министерският съвет с решение, взето на днешното му заседание.

Концесията за посоченото находище е предоставена от МС за срок от 25 години на производствена кооперация „Агрострой“, гр. Велико Търново. В същото решение на МС е посочено, че за влизане в сила на договора е необходимо да има решение по ОВОС и оценка за съвместимост по реда на Закона за опазване на околната среда, с което се одобрява инвестиционното предложение за добив. За да влезе в сила концесионният договор е необходима и банкова гаранция. Тези условия не са изпълнени.

На 28 ноември 2018г. в търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписано и заличаване на концесионера без правоприемник. Поради това е налице обективна невъзможност за влизане в сила и изпълнение на договора.

Находище „Водолей“ е разположено в землището на едноименното село и с. Дичин, област Велико Търново.

Pin It on Pinterest