България

Концесионният договор за добив на глини от находище „Батака“ ще бъде прекратен по искане на концесионера

Концесионният договор за добив на строителни материали – глини, от находище „Батака“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането на концесионера за това.

Находище „Батака“ се намира на територията на община Куклен, област Пловдив. През м. септември 2007 г. за него е сключен концесионен договор с „Тракия Керам“ ЕООД, гр. Пловдив. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на концесионния договор с неосъществяването на добивна дейност, поради пазарна конюнктура и липса на фабрика за преработка на суровината в близост до находището. В резултат на това „Тракия Керам“ ЕООД няма бъдещи инвестиционни намерения, свързани с обекта на концесия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest