България

Комитетът на министрите на СЕ оцени високо създаването на конституционна основа за независимо разследване на главен прокурор

Комитетът на министрите на Съвета на Европа приветства реформата от декември 2023 г., която регламентира на конституционно ниво механизма за разследване на главен прокурор и ограничава влиянието на главния прокурор върху прокуратурата и магистратурата“

Това гласи информация на сайта на Съвета на Европа в новата му рубрика “Актуални достижения“. На своята с 1501-ва среща по правата на човека през юни т.г. Комитетът на министрите е разгледал делата „С. З.“ и „Колеви“ срещу България, като се е фокусирал главно върху развитието на делото Колеви срещу България.

Комитетътприветства и работата по проекта на Закона за съдебната власт, изготвен през март 2024 г., както и информацията, че механизмът за разследване на главен прокурор вече функционира и че ad hoc прокурорът е започнал да разглежда сигнали, включително и такива с висок обществен интерес.

Цялата информация тук: https://www.coe.int/en/web/execution/-/bulgaria-the-committee-of-ministers-strongly-welcomes-the-establishment-of-a-constitutional-basis-for-independent-investigation-of-a-chief-prosecutor?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fexecution

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest