Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, КПКОНПИ, УНСС и Омбудсманът подписаха Меморандум за сътрудничество

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Университетът за национално и световно стопанство и Омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество.


Споразумението предвижда развитие на съвместната инициатива „Академия Антикорупция“, която ще включва дейности по сътрудничество в организирането на събития и конференции с цел популяризиране на работата им, както и утвърждаване на практики и опит в противодействието на корупцията. Предвижда се също провеждането практически обучения, както и привличане на студентски интерес за бъдеща кариера в страните по Меморандума. На всички участници в инициативата ще бъдат осигурени студентски практики, съвместни стажове и общи изследователски проекти. Ще бъдат организирани и публични лекции по актуални теми, свързани с борбата с корупцията.
Меморандумът бе подписан от председателя на парламентарната комисия Борис Ячев, от председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров, от ректора на УНСС проф. Димитър Димитров и от омбудсмана на Република България Диана Ковачева.

Pin It on Pinterest