Комисар Георги Чергов с високо отличие от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Ръководителят на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ комисар Георги Чергов е първият от общо 14-те номинирани изявени представители на обществеността, който получава признание за осигуреното отлично взаимодействие между държавните служби. Ръководената от него структура има съществен принос за развитието на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

По време на церемонията по връчване на наградата „Златен почетен знак на ДАМТН“ инж. Петър Горновски, председател на ДАМТН, подчерта, че от създаването на МКЦПККДРСТ през 2015 г., в резултат на съвместни координирани действия, са проведени повече от 80 специализирани операции на територията на цялата страна, а в четири от тях с участието на структурите на ДАМТН са проверени повече от 1600 търговски обекта, осъществяващи дейности с енергийни продукти и промишлени стоки. От началото на тази година се реализират нови инициативи за надграждане на съвместната дейност, като се разширява обхватът на контролираните рискови сектори.

Pin It on Pinterest