Кирил Петков и Беновска публично ще теглят кредит от ББР за К2 – ТВ

Министърът на икономиката Кирил Петков отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 1-ви юни 2021 г. Беновска предлага на Петков, като принципал на ББР, публично да теглят кредит за ютюб канал на „Радио К2“.

Илиана Беновска: Илиана Беновска, „Радио К2“, представлявам малко предприятие! Г-н министър, желая Ви на добър час в инициативата Ви да раздавате кредити на малки предприятия. Предложих Ви в събота да направим такъв публичен експеримент как „Радио К2“ кандидатства за канал за ютюб телевизия и да видим дали банката ще отпусне кредит и при какви условия и обстоятелства. Готов ли сте да го направим това заедно публично, както Вие призовахте да се раздават кредити на малки предприятия от ББР.

Кирил Петков: Интересното за мен е и тук държа много ясна линия – аз съм принципал на банката и нямам право да се меся в оперативната работа на банката.

Илиана Беновска: От Вас обаче излезе предложение банката да раздава кредити на малки предприятия.

Медия: Без лични въпроси, моля Ви!

Илиана Беновска: Това не са лични, това са обществени въпроси да дадем пример как се дава на малко дружество.

Кирил Петков: Бих Ви препоръчал, особено ако имате истински заем, за който бихте искали да кандидатствате …

Илиана Беновска: Да, истински заем!                       

Кирил Петков: Да се обърнете към Управителния съвет. Всъщност аз, който отворих възможността за цялата общност, ако имат проблем с откази, които за тях са неправомерни, просто да сигнализират към министерството, защото ние във всеки един момент искаме да знаем какво се случва цялостно. Ако искате заповядайте, говорете с тях, аз съм принципал, не мога да им се меся директно в работата.

Илиана Беновска: Добре, ще Ви държа в течение, защото Вие казахте, че ще контролирате отпускането на малки и средни предприятия.

Кирил Петков: Не, аз не мога да контролирам нищо.

Илиана Беновска: Знам, че не можете, именно затова търся този диалог. Не отбягвайте въпроса! Това е въпроса! И не се опитвайте да предпазвате министъра, той не е малък. Отговорете на колегата!

Медия: Как може малка фирма да поиска да получи кредит?

Кирил Петков: Първият въпрос е, че тези правила все още не са оповестени на уебсайта, поне аз не видях това нещо!

Илиана Беновска: Те не са ли традиционните?

Кирил Петков: Да, но хубаво би било, както има пълна прозрачност при нас, така бих се радвал в бъдеще на уебсайта да има точните правила какво е необходимо за една малка компания.

Илиана Беновска: Кога ще го направят това?

Кирил Петков: Стъпка по стъпка. Първата стъпка за мен е да има одитен комитет, който да има минимален достъп до кредитните досиета. Според мен това не трябва изобщо да го коментираме.

Илиана Беновска: Оперативното ръководство на банката не зависи от одитния комитет. Моля Ви, не го предпазвайте, това е негова теза, модерна социална теза! Кажете оперативното ръководство какво зависи от одитния комитет?

Кирил Петков: Това е много важно да се знае. Всяка банка има одитен комитет. Този одитен комитет целта е да одитира дейността на банката и другата цел е да може да дава обобщени данни, без да нарушава закона за банковата тайна, към принципала. Реално това е инструментът една банка да бъде контролирана и едни управители да има някой, който все пак да следи тяхната дейност и да сме сигурни, че дейностите, които те извършват, са прави. Тук е много важно пак да кажа, за да не се смесват двете понятия, банката, това, което виждаме до този момент за цялостната й финансова стабилност, е много стабилна. Това по никакъв начин не е атака, тя даже е с прекалено голяма ликвидност. Проблемът е, това, което ние искаме да разберем, дали тези кредити се използват целево, какви условия да дадени на тези кредити и аз даже като принципал, нямам правото на цялата информация. Но бих се радвал като портфолио да сме сигурни, че кредитите са дадени наистина по пазарен начин, наистина условията са правилни, наистина обезпечения са там със стойностите, които трябва да бъдат, за да можем в бъдеще и моята задача тук не е само да вкарвам прозрачност и светлина. Аз искам тази банка да заработи перфектно до края на този мандат. Какво означава перфектно? Означава отивате на уебсайта, виждате правилата за кандидатстване, обсъжда се вашия кредит, отивате с желание да изтеглите 100 милиона, отказва ви се, защото тази банка не е за това! И това е задачата до края на моя мандат и това бих се радвал да видя. Но ако не аз, а одитният комитет няма достъп, тогава не можем да направим дори тази първа стъпка.

Илиана Беновска: Говорите за БНБ, може ли да обясните на 11-ти, в деня, в който още не бяхте влезли в качеството си на министър, на какви легитимни документи и основания Вие правите искане до БНБ да смени надзорния съвет и защо пък Стамен Янев от личната си сметка превежда необходимата такса?

Кирил Петков: Тук е много важно, само да се разбере, аз не съм предлагал смяна на надзорния съвет ..

Илиана Беновска: Имам Ви писмото, да не го цитирам, Вие го знаете!

Кирил Петков: Първата стъпка БНБ да даде възможност на няколко хора, ако министърът впоследствие реши да смени надзора, да имат възможността това да се случи. С други думи първата стъпка е – оценете тези хора да имат годност за тази длъжност и вече, ако имат годност и министърът реши …

Илиана Беновска: Ама Вие като гражданин ли пишете тогава, Вие като гражданин ли пишете и не излиза ли, че това е предварително намислен план, за да бъдете поставен Вие там, говори се, че целите да приватизирате банката, да я ликвидирате  и така нататък?  Плюс това Вие цитирате в това писмо, сега да не го вадя, че имате решение и необходимите документи, щото атрибутите към БНБ, Вие много добре сте разбрал вече, трябва да има решение на надзорния съвет за тази промяна? Вие цитирате подобно нещо, но не прилагате хартиен носител.

Кирил Петков: Денят, в който беше входирано предложението дали тези хора имат пригодност, не за смяната на надзора, това е много важно, беше 11-ти, точно датата на указа.

Илиана Беновска: Какъв бяхте Вие тогава, освен симпатичен млад мъж?

Кирил Петков: Благодаря Ви!

Илиана Беновска: Моля!

Кирил Петков: На 11-ти го входирах, това, че указът влезе на следващия ден, това е грешка, която беше направена.

Илиана Беновска: Ако сте бил на 11-ти, защо таксата е преведена не от ББР, а от Стамен Янев? Кажете за таксата, не отбягвайте! Ако сте бил министър, защо таксата е превел Стамен Янев, а не самата банка, както му е редът?

Кирил Петков: Стамен Янев е сега и беше тогава председател на Надзорния съвет. Никъде не е забранено председателят на Надзорния съвет да плати таксата.

Илиана Беновска: Но да я преведе от банката!

Кирил Петков: Аз карам по това кое е възможно и кое не е възможно!

Илиана Беновска: Защо Стамен Янев не е тук с Вас като председател на Надзорния съвет?

Кирил Петков: В момента аз като принципал и като човек, представляващ всички български граждани, които си плащат данъците, мисля, че би трябвало да съм достатъчен. Благодаря Ви!

Илиана Беновска: И мен ме представлявате, така ли? Благодаря Ви!

Pin It on Pinterest