Кампания на Прокуратурата за даряване на рековалесцентна плазма

Във връзка с кампанията на Прокуратурата за даряване на рековалесцентна плазма, необходима за лечение на коронавирус инфекция, бихме искали да ви предоставим повече информация относно процедурата и изискванията за даряване във ВМА и Националния център за трансфузионна хематолофия.

В Центъра по трансфузионна хематология на ВМА първоначално се извършва изследване на място за наличие на антитела в кръвта, като за целта се попълва Декларацията , която приложено ще намерите тук. За да дарите рековалесцентна плазма във ВМА не е необходимо предоставянето на отрицателен PCR тест, както и тест, удостоверяващ наличието на антитела в кръвта.

Специфични изисквания на Националния център за трансфузионна хематолофия са даряването да бъде извършено не по-малко от 40 дни след първия положителен PCR тест. 

Всеки дарил чрез апарат за плазмофереза, който отделя плазмата от циркулиращата кръв в организма, може да дари отново след 14 дни от предходното даряване.

Процедурата е със средна продължителност от около 60 минути.

За повече информация във връзка с процедурата и изискванията за даряване на плазма бихте могли да намерите и на електронните страници на ВМА и Националния център за трансфузионна хематолофия.

Важно е да отбележим, че броя и количеството на антителата в организма остава непроменено в резултат от даряването.

Даряването на рековалесцентна плазма е напълно безопасно за здравето на всеки дарител!

Дарявайки плазма днес, помагаме да бъдат спасени повече човешки животи!

Pin It on Pinterest