Кабинетът възстановява преходните остатъци на държавните училища

Правителството предостави 17 683 964 лева на държавните училища.

С тези пари се възстановяват техните преходни остатъци от 2021 г. За разлика от другите държавни институции по закон детските градини, училищата и центровете в сферата на образованието не губят средствата, останали им от предходната година.

С предоставените днес близо 18 млн. лв. се възстановяват пълните размери на преходните остатъци за 2021 г. на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 3 931 801 лв. и 898 869 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката в размер 12 853 294 лв.

С разчетените 22 млн. лв. по бюджета на МОН за 2022 г. ще се осигури възстановяването на останалата част от остатъците за 2021 г. на училищата, финансирани от МОН.

Pin It on Pinterest