Кабинетът се запозна е резултатите от неформалното заседанието на министрите на земеделието и рибарството на ЕС

Министерският съвет се запозна с резултатите от неформалното заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

То се проведе в периода 13-15 юни 2021 г. в гр. Лисабон, Португалия.

Темата, избрана от Португалското председателство за неформалната среща беше „Продоволствени системи, иновации и управление на природните ресурси“. В своята позиция България посочи, че извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 ясно е очертала, че са необходими много повече усилия за подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на сектора, който гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани.

Поради налагане на още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни, на фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Целта е по този начин да се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.

В рамките на заседанието министрите дебатираха законодателните предложения за бъдещата Обща селскостопанска политика.

Pin It on Pinterest