Кабинетът предостави за управление на Държавния авиационен оператор имоти – публична държавна собственост

Кабинетът прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на Държавния авиационен оператор.

Предоставят се три поземлени имота, върху единия от които е разположена сградата на ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София, а другите са площадки за паркиране на въздухоплавателни средства. Имотите обслужват пътниците и въздухоплавателните средства за полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства, които се осъществяват от авиационен оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. Промените в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат преименуване на авиационния оператор Авиоотряд 28 в Държавен авиационен оператор.

Към момента имотите са публична държавна собственост, чиято издръжка се осигурява от летищните такси, които събира търговското дружество „Летище София“ ЕАД. Имотите не са включени в обекта на концесия на летище София. Предвид това събираните летищни такси не могат да продължат да се ползват за по-нататъшната им издръжка. Проектът предвижда имотите да бъдат предоставени за управление на Държавния авиационен оператор, който да осигурява средствата, необходими за поддържането им, с оглед неговите функции и предназначението на имотите.

Pin It on Pinterest