България

Кабинетът предлага проф. д-р Сабина Захариева да бъде удостоена с орден „Св. Св. Кирил и Методий”

Министерският съвет реши да предложи за награждаване проф. д-р Сабина Захариева с орден „Св. Св. Кирил и Методий” за особено значимите и заслуги в развитието на медицинската наука и на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната” в Република България.

Проф. д-р Сабина Захариева е родена 1949 г. в гр. Бяла, област Русе. През 1974 г. завършва Медицински университет -София. През 1977 г. започва редовна аспирантура в Института по ендокринология и геронтология. В периода 2000 -2005 г. е началник на Клиника по хипоталамо-хипофизарни-надбъбречни и гонадни заболявания към СБАЛЕНГ „Акад. Ив. Пенчев“. През 2005 г. е избрана за професор по ендокринология, а от 2006 г. до момента е изпълнителен директор на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“.

В дългия си професионален път проф. Захариева има редица постижения, като въвеждането на 24-часово холтер мониториране на артериално налягане като основен метод в диагностиката и лечението на артериалната хипертония, разработване на методи за определяне на каликреиновата активност и простагландини и др. Проф. Захариева е и ръководител на екипите, създали регистър на хипофизните и надбъбречни тумори и регистър на редките ендокринни заболявания. Инициатор е на създаването на Център по превенция на диабета и разработването на стратегия за скрининг и ранна диагноза предиабет и захарен диабет. През целия си трудов стаж проф. Захариева се занимава както с активна лечебна и научна дейност, така и с преподавателска дейност, като е била научен ръководител на редица успешно завършили докторанти.

За професионалните си постижения проф. Захариева е получила признанието на Медицински университет -София, като е наградена с Signum Laudis за 2009 г. През 2013 г. е удостоена с награда на името на проф. д-р Ст. Киркович, а през 2018 г. -със Златна панацея, която се връчва в знак на признание за заслугите на изтъкнати преподаватели от Медицински университет -София за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската ( обучение на студенти, докторанти, специализанти), научно-изследователската и експертна дейност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest