България

Кабинетът предлага капитан I ранг Ваньо Мусински да бъде назначен на длъжността „Заместник-командир на Военноморските сили“

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ, с който да назначи капитан I ранг Ваньо Мусински на длъжността „Заместник-командир на Военноморските сили“ и да го удостои с виеше военно звание „флотилен адмирал“, считано от 12.07.2024 г.

Правителството предлага флотилен адмирал Георги Пеневда бъде освободен от длъжността „Заместник-командир на Военноморските сили“ и да бъде назначен на длъжността „Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите“ в Моне, Белгия, считано от 12.07.2024 г.

Кабинетът предлага също полковник Иво Иванов да бъде назначенна длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и удостоен с виеше военно звание „бригаден генерал“, считано от 12.07.2024 г.

Министерският съвет прие и Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Здравко Пехливановот длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“, да го назначи на длъжността „Директор на Щаба на отбраната“ и го удостои с виеше военно звание „генерал-майор“, считано от 12.07.2024 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest