Кабинетът одобри проект на Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки и Армения

Кабинетът одобри проект на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Армения.

Споразумението създава еднакви условия за достъп до пазара на всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и установява нови договорености за регулаторно сътрудничество и сближаване между Европейския съюз и Армения. С прилагането на еднакви правила в международния въздушен транспорт превозвачите ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Република Армения.

Премахването на всички ограничения за достъп до пазара между Европейския съюз и Република Армения ще привлече нови участници и ще създаде възможности за обслужване на по-малко използвани летища, ще засили конкуренцията и ще предложи на потребителите по-голям избор за пътуване.

В рамките на днешното правителствено заседание бяха одобрени и други три аналогични проекта на споразумения: за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки и Държавата Катар; за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки и Украйна и за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки и Република Тунис.

Pin It on Pinterest