Кабинетът одобри позицията на България за заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС.

То ще се проведе на 29 и 30 ноември в Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието в сектор „Образование“ България ще акцентира върху усилията, насочени към подобряване на смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование, както и за по-засилено включване на информационните технологии и дигитализацията във висшите училища и в образованието и обучението за възрастни.

Очаква се да бъдат приети Препоръка на Съвета относно смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование и Резолюция, свързана с нова европейска програма за обучение на възрастни за периода 2021-2030 г. Предвижда се да бъде одобрена и Резолюция за структурата на управление на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението към Европейското образователно пространство и извън него. Участниците ще обсъдят и темата за дигиталното образование и умения.

Министрите, отговорни за младежта, също ще приемат няколко резолюции, които България ще подкрепи. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Опазване и създаване на граждански пространства за млади хора, които улесняват пълноценното им участие“.

Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще приеме Заключения относно повишаване на наличността и конкурентоспособността на европейското аудиовизуално и медийно съдържание и Заключения относно културата, висококачествената архитектура и застроената среда като ключови елементи на инициативата за нов европейски Баухаус. По точката за дебат те ще дискутират за културното наследство и правото на наследство в контекста на устойчивото развитие и бъдещето на Европа.

Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки относно основните характеристики на европейския спортен модел и Заключения във връзка с физическата активност през целия живот. Предвижда се България да подкрепи работните документи. Министрите ще водят дебат по темата за двойните кариери на спортистите и възможността им да се реализират на пазара на труда.

Българската позиция ще бъде представена от Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на България към ЕС в Постоянното представителство на страната ни в Брюксел.

Pin It on Pinterest