Извънредна организация за обслужване на гражданите от „Главна инспекция по труда“

За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно.

За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.

Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“

Достъп до Портала за електронни услуги:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=227

За обслужване на жители на Благоевград:

ditblagoevgrad@gli.government.bg

Телефон :  073/88 4942 , работно време от 09:00ч.  до  17:30ч.

Pin It on Pinterest