Изявлението на Групата на Приятелите на Грузия

България, Чешката Република, Канада, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Украйна, Обединеното кралство и Съединените американски щати не признават законността на така наречените „президентски избори“, проведени на 22 март 2020 г. в Абхазия, регион на Грузия.

Потвърждаваме отново пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Грузия в нейните международно признати граници и оставаме дълбоко загрижени относно продължаващата окупация на територията на Грузия.

Призоваваме още веднъж Русия да изпълни всички свои задължения съгласно постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., включително изтеглянето на техните сили на позициите отпреди избухването на военните действия и осигуряването на свободен достъп за предоставяне на хуманитарна помощ до тези региони. Ние призоваваме също така Русия да отмени признаването от нейна страна на т. нар. независимост на грузинските региони Абхазия и Южна Осетия.

Предоставяме пълната си подкрепа за преговорите в рамките на Женевските международни дискусии.

Pin It on Pinterest