Изявление на Северноатлантическия съвет относно наскоро извършения от Руската федерация тест на противосателитна ракета

1. Северноатлантическият съвет остро осъжда безразсъдното и безотговорно изпитание на противосателитна ракета, извършено от Руската федерация на 15 ноември 2021 г. Изпитанието създаде поле от орбитални отломки, което сериозно увеличава риска за човешкия живот и за дейностите и съоръженията, базирани в космоса, на редица страни и компании.

2. Действията на Русия демонстрират модел на безотговорно поведение и застрашават сигурността, икономическите, научните и търговските интереси на всички страни и субекти, които се стремят да изследват и използват космическото пространство за мирни цели.

3. Това опасно поведение директно противоречи на твърденията на Русия, че се противопоставя на разполагането на оръжия в космоса, и подкопава международния ред, основан на правила.

4. Съюзниците от НАТО остават ангажирани със запазването на мирния достъп и изследването на космоса от всички. Призоваваме всички страни, включително Русия, да се присъединят към международните усилия за създаване на норми, правила и принципи на отговорно поведение с цел намаляване на заплахите в космоса и да се въздържат от провеждане на опасни и безотговорни разрушителни изпитания, като извършеното от  Руската федерация.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_188780.htm

Pin It on Pinterest