Използване на алтернативни форми за административно обслужване в Министерството на финансите

С цел да се ограничи събирането на хора на едно място при наличие въведено от Народното събрание извънредно положение във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19, обръщаме внимание, че физическите и юридическите лица могат да подават до Министерството на финансите заявления за предоставяне на административни услуги, заявления за достъп до обществена информация, сигнали, предложения, жалби и протести по електронен път на адрес: feedback@minfin.bg и minfin@minfin.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

В случай, че предпочитате да подадете някой от горепосочените документи на място, в приемната за граждани на министерството, моля да спазвате изискванията за минимална дистанция от 1,5 метър между посетителите.

Pin It on Pinterest