Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ чества 20 години работа в полза на Българската армия

Заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ Деян Дънешки и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА ВКВПД) Валери Стоянов валидираха днес, 30 октомври, пощенска картичка, издадена по повод 20-годишнината на Агенцията.

В церемонията участва и авторът на филателното изделие – художникът Венцислав Йорданов.

Заместник-министър Величков поздрави ръководството и целия екип на Изпълнителната агенция. „Бъдете сигурни, че работата ви се вижда и резултатите, които заедно постигаме, са забележими. Показателят е един – нашите бази са пълни всяка година. Имате всеотдаен колектив и ясно поставени цели и задачи. Имайте кураж, защото мандатите си отиват, а работата тук остава. Защото имаме една висока цел – да съумеем през идната година да създадем нови, по-добри условия за живот на военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната“, каза заместник-министър Анатолий Величков. Той допълни, че Министерството на отбраната има разработена сериозна програма за придобиване на жилища за армията, които също ще бъдат управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. „Нашата амбиция е скоро емблемата на Агенцията – Централният военен клуб, да бъде възстановен конструктивно“, каза още заместник-министър Величков и пожела на целия екип здраве и успех в работата.

„Агенцията е създадена, за да осъществява социалната дейност в Българската армия“, посочи изпълнителният директор на ИА ВКВПД Валери Стоянов. Той припомни, че Агенцията поддържа Централния военен клуб и резиденция „Лозенец“ в София, 2120 жилища за военнослужещи и 11 военни общежития, 7 детски градини, 36 военни клуба в цялата страна със 165 творчески състави, в които над 1750 деца развиват заложбите си, 14 хотела и военно-почивни домове, 26 социални кухни, както и дом за пенсионирани военнослужещи в Орешак.

Валери Стоянов откри фотоизложба „20 години в полза на армията“. Избрахме този девиз като израз на разбирането за нашата мисия, подчерта той. Изложбата включва моменти от историята на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. Снимките са дело на фотографа на Министерството на отбраната Вяра Йовева. Експозицията може да бъде разгледана до 12 ноември 2020 г. в градинката пред Централния военен клуб в столицата.

Pin It on Pinterest