България

Изменят се нормативни актовена Министерския съвет

Правителството одобри промени в ПМС № 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, в Устройствения правилник на Министерството на финансите и в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по силата на които Централният орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт отново преминава към Министерството на финансите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest