Изменя се Устройственият правилник на Министерския съвет

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В изпълнение на Закона за управление на системата за защита на националната сигурност се обезпечава числеността на предвидения в закона Секретариат на Съвета по сигурността. С промените се осигурява щатна численост от 7 бройки на Секретариата, като се запазва общата численост на Администрацията на МС и се намалява числеността на политическите кабинети на заместник министър-председателите.

С промените в Устройствения правилник се осигурява също по-добро изпълнение на функциите на дирекциите в АМС. Отстраняват се също несъответствия в нормативния списък на второстепенните разпоредители с бюджет към МС. 

Pin It on Pinterest