Изменя се правителственото постановление относно прилагането на европейския регламент за установяване на система на общността за митнически освобождавания

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождавания.

Документът има за цел да отрази в националното ни законодателство удължения до 31 декември 2021 г. срок за освобождаване от вносни мита и ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19, както и удължения от Европейската комисия срок за предоставяне на информация на Комисията за тези стоки до 30 април 2022 г.

В обхвата на Постановлението влизат лекарствени продукти, в т.ч. и ваксини срещу COV1D-19, медицински изделия, медицински апарати, лични предпазни средства, които са особено необходими в борбата с COVID-19.

Pin It on Pinterest