България

Изкуственият интелект е сред темите на заседанието на Съвета по образование, младеж, култураи спорт на ЕС

Изкуственият интелект в образованието ще бъде част от темите, по които ще се дебатира по време на редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС на 13 и 14 май 2024 г. в Брюксел.

Министрите, отговорни за младежта, ще приемат заключения на Съвета относно наследството на Европейската година на младежта 2022, за европейския и международния политически дневен ред за децата, младежта и правата на децата, както и за политиката за младежка работа и приобщаващите общества за млади хора.

Предвижда се министрите на образованието да приемат Препоръка на Съвета „Европа в движение“ — възможности за образователна и обучителна мобилност за всеки и заключения за насърчаване на основани на доказателства политики и практики в образованието и обучението за постигане на Европейското пространство за образование. Очаква се министрите с ресор спорт да одобрят Резолюция на Съвета относно Работен план на ЕС за спорта (1 юли 2024 – 31 декември 2027) и заключения относно приноса на самоорганизирания спорт за подкрепа на активния и здравословен начин на живот. Ще обсъдят и ролята на доброволците за европейския спорт.

Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията, ще приеме заключения за подкрепа на инфлуенсърите като създатели на онлайн съдържание и за овластяването на културните и творчески сектори в процеса на развитие на публиките, основано на данни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest