Избран е нов представител на работодателите в Управителния съвет на Сребърния фонд

Министерският съвет избра Тодор Табаков от Българската търговско- промишлена палата за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд“) за 2021 г.

Тодор Табаков заменя Иван Тодоров, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател – министърът на труда и социалната политика.

Pin It on Pinterest