Искане за създаване на ВиК дружество в Струмяни беше обсъдено в МРРБ

Искането на инициативен комитет от Струмяни за създаване на ВиК дружество, което да предоставя услуги само на територията на общината, беше обсъдено на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството днес по покана на заместник-министър Николай Нанков.

В нея участваха също областният управител на Благоевград и председател на Асоциацията по ВиК Бисер Михайлов, кметът на Струмяни Емил Илиев, председателят на Общинския съвет ЗлаткаЯневска, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград Росица Димитрова, представител на инициативния комитет и експерти от министерството.

По време на разговора стана ясно, че за избор на оператор, който да предоставя ВиК услуги за населението на територията на Струмяни, трябва да бъде взето решение от Общинския съвет. Той трябва да отговаря на посочените в наредба минимални изисквания.

При предоставяне на ВиК услуги от оператор, само за територията на Струмяни, средствата за инвестиции за доизграждане и поддръжка на ВиК системите ще трябва да се осигурят през цените на услугите за жителите на общината, както и от общинския бюджет, тъй като не би могъл да се използва ресурс от европейските фондове.

С безвъзмездни средства се изпълняват обекти само в административни области, в които ВиК услугите се предоставят от един оператор. По тази причина проекти за модернизиране на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в другите общини на област Благоевград също не могат да получат финансиране от фондовете на ЕС. В момента община Кресна също не е член на асоциацията.

До излизането на Струмяни от асоциацията услугите за населението ще продължат да бъдат предоставяни от действащия оператор.

Pin It on Pinterest