„Инфра експерт“ АД е новият концесионер на находище „Студена“, участък „Хидрострой 1“

Софийското дружество „Инфра експерт“ АД, е новият концесионер на находище „Студена“, участък „Хидрострой 1″, от което се добиват строителни материали – доломити.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.
Находище „Студена“, участък „Хидрострой 1″ се намира в землищата на селата Студена, Старо село и Друган, област Перник. Концесията за него е предоставена през септември 2008 г. за срок от 25 години на „Хидрострой“ ООД, гр. Перник. С решение на Министерския съвет от 2009 г. правата и задълженията, произтичащи от предоставената концесия, са прехвърлени изцяло на „Хидрострой-Студена“ ООД. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Инфра експерт“ АД.
Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.
С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Pin It on Pinterest