Информация от ПУДООС за действащи договори по Елементи на околната среда (ЕИОС) към дата:31.05.2021 – Ос „Води“


Информация от ПУДООС за действащи договори по Елементи на околната среда (ЕИОС) към дата:31.05.2021 – Ос „Води“ – PDF

Информация от ПУДООС за действащи договори по Елементи на околната среда (ЕИОС) към дата:31.05.2021 – Ос „Води“ 
Договор№ДатаБенефициентПредмет на договорИзпълнител
1373825.11.2020Община ПазарджикРазширение на ПСОВ за отстраняване на биологични елементи – азот и фосфор на гр. Пазарджик Пр.4/30.10.2020г.ДЗЗД „Пазарджик ЕИЕ 2020“ – гр. Пазарджик
519207.09.2005Община Гоце ДелчевЧастична улична канализация с довеждащи колектори І и ІІ с.Корница Пр.2/2005г.„Сградостроител“ АД – гр. Г. Делчев
558615.12.2006Община РуенКанлизация и пречиствателно съоръжение с.Рупча Пр.2/2006г.„Трансстрой – Бургас“ АД – гр. Бургас
628805.11.2007Община РилаДовеждащ канализационен колектор от гр. Рила до съществуваща ПСОВ гр. Кочериново Пр.2/04„Елит груп 2002“ ЕООД – гр. София
653621.07.2008Община ПанагюрищеКанализация на с. Поибрене – ул. „Иван Пашов“, ул. „Ибър“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ Пр.2/08 + оп.п./2007г.„Консорциум Хидрострой-П-Проте – гр. София
664403.10.2008Община КаменоИзграждане на канализационен колектор с. Трояново оп.п./2007г.„Евробилд“ ООД – гр. Бургас
700401.06.2009Община ЗлатоградГлавен колектор І – Канализация с.Долен Пр.2/2008г.„Строителна компания-Валзах“ ЕООД – гр. Златоград
929001.10.2013Община ДимовоСмесена канализация на гр. Димово, област Видин – ІІ етап, І-ви транш – Пр.3/2012г.„Водстрой“ АД – гр. Видин
1239604.07.2018Община КазанлъкИзграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън – Iетап на строителство – Първи подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън – от О.К.300 до Преливник/включително/ Пр. 3/2016г.„Каро трейдинг“ ООД – гр. София
1255218.01.2019Столична община.- р-н „Овча купел“Идеен проект и работен проект за водопроводни и канализационни мрежи за кв. Горна Баня по договор № DIR-51011119-СО25/17.02.12г.-Подетап 1 А -Канализационни клонове:4,17,1,5,6,7,10 и водопроводни клонове…Пр.1/.2018г.„Мирикал“ ЕООД – гр. София
1258603.05.2019Община Стара ЗагораРеконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв.“Самара 1″ и кв. „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/ Пр.2/2018 г.„Грома холд“ ЕООД – с. Бело поле, общ. Благоевград
1313327.11.2019Община БеленеИзграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, Община Белене, Област Плевен Пр. 1/2019 г.„Божков-билд“ ЕООД – гр. Самоков
1318030.04.2020Община ДобричБитова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – етап 1 – УС, Пр. 1/.2019г.Обединение „Хранкострой 2019“ ДЗЗД – гр. Варна
1318130.04.2020Община РодопиКанализация на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, подобект “ Канализация кв. Терасите“ – II етап – УС Пр.3 /2017г.„Актив билдинг инк“ ЕООД – гр. София
1366104.08.2020Община Стара ЗагораИзграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“ – кв. 455, 455А, 455Б, 455В, 455Г, гр. Стара Загора, УС- Пр.5/2018г.„Грома холд“ ЕООД – с. Бело поле, общ. Благоевград
1366204.08.2020Община Стара ЗагораРеконстрункция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и кв. „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/ УС – Пр.5/2018г.„Грома холд“ ЕООД – с. Бело поле, общ. Благоевград
1368520.08.2020Община ПровадияБитова канализация по ул. „Ивайло“, ул. „Комунига“, ул. „Пролет“ и ул. „Перуника“ и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Комунига“, гр. Провадия Пр.1/2019 г.„М.Н. Строй“ ООД – гр. Дългопол
1368620.08.2020Община ПровадияБитова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Генерал Манзей“, гр. Провадия“, Пр.1/2019 г.„М.Н. Строй“ ООД – гр. Дългопол
1368720.08.2020Община ПровадияБитова канализация и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Христо Смирненски“, гр. Провадия, Пр.1/2019 г.„М.Н. Строй“ ООД – гр. Дългопол
1368820.08.2020Община ПровадияБитова канализация по ул. „Петър Моллов“, гр. Провадия, Пр.1/2019 г.„М.Н. Строй“ ООД – гр. Дългопол
1369603.09.2020Община КазанлъкИзграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън Етап I, II подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до заустване в р. Кривата вода: Колектор за разделени битови води от Преливник до същ. РШ: Част от Гл.колектор 1 Пр.1/2020г.„Каро трейдинг“ ООД – гр. София
1370718.09.2020Община БориноИнтегрирана ВиК система и ПСОВ с.Борино, Община Борино, Област Смолян, II етап: Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения, Клонове-1, 9, 18, 42, 58, 62; сградни канализационни отклонения и дъждоприемни шахти Пр.1/2020 г.„Техно-енерджи“ ООД – гр. София
1372220.10.2020Община ДългополИзграждане на канализационна мрежа по улици: „Тодор Илиев“ , „Здравко Бомбов“, „Н.Обретенов“, „Й.Йовков“, „Хр.Смирненски“, „Н.Вапцаров“, „Д.Дебелянов“ в гр.Дългопол, Община Дългопол, Пр.1/2020г.„М.Н. Строй“ ООД – гр. Дългопол
1374723.12.2020Община ПравецУлични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна кан…Подобект:Улични мрежи и съоръжения -канализация за кв. 168,169и170, както и кв.9 по действащите ПУП на гр.Правец-УС 2/2020г.„Ар Пи – Кънстракшън“ ДЗЗД – гр. Благоевград
1375815.03.2021Община РаковскиИзграждане на част от кан. мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма, община Раковски с подобект: изграждане на част от кан. мрежа в с. Стряма и подобект: Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма – Пр.5/2020г.„Терра гроуп“ ЕАД – гр. Пловдив
1376017.03.2021Община КнежаИзграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа по ул. Благой Иванов от о.к.24 до о.к.273, ул. Петко Напетов от о.к.30 до о.к.45 и ул. Хаджи Димитър от о.к. 195 до о.к.75 – Пр.4/2020г.Райкомерс кострукшънс“ ЕАД – гр. София
1378624.03.2021Община БелославБитово-фекална каналиазия с помпена станция и тлакскател, с. Разделна – кв. Стара гара, община Белослав, област Варна, Пр.5/2020г.Балкански“ ООД – гр. Белослав
1384129.03.2021Община СозополИзграждане на улична канализация за квартали № 37, 38,39,47,48 и 49 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас, – Пр. 3/2020г.„Трансстрой еко“ ООД – гр. Бургас
1429127.04.2021Община СамоковДоизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на КК Боровец (в обхват – Водопроводни клонове №№ ІІ,1,2,3,10а,14,17 и22; Канализационни колектори №№ 2д, 2 и 3 – Пр.4/2020г.Обединение „Екип Боровец“ ДЗЗД – гр. София
354219.06.2003Община ТрявнаИзграждане част от водопроводна мрежа на с.Бъзовец; Пр.3/2002г„Монолит-Т“ ООД – гр. Трявна
374429.10.2003Община АксаковоИзграждане на водоем V=100м3 в с. Орешак – Прот.3/2002г.ЕТ „Стройпроект-5-Ирина Георгиева“ – гр. Варна
376106.11.2003Община АксаковоИзгр.водоем V=100м3 в с.Доброглед – Пр. 3/2002г.„Одесос“ ООД – гр. Варна
434310.09.2004Община АвренДопълнително водоснабдяване с. Близнаци – Пр.1/2004г.„Акватек“ ЕООД – гр. Варна
474122.03.2005Община СимитлиВодоснабдяване с.Долно Осеново – Пр.4/2004г.СД Етиком-Наков и сие – гр. Благоевград
544626.09.2006Община НеделиноВодоснабдяване на с.Еленка – вътрешна водопроводна мрежа – Пр.2/2006г.„Диолен“ ЕООД – с. Еленка, общ. Неделино
557306.12.2006Община ТвърдицаИзграждане на допълнителен водопровод за водоснабдяване на с. Сборище – Пр.2/2006г.„Българска хидростройтелна компания“ ООД – гр. Сливен
593507.03.2007Община ВършецПодмяна уличен водопровод по ул.“Стефан Караджа“ гр. Вършец – Пр.3/2006г.„Албена“ ЕООД – гр. Мездра
625224.09.2007Община Горна МалинаДопълнително водоснабдяване на с. Априлово, общ. Г. Малина – Пр.2/2007г.„Екогарант-ЕИ“ ЕООД – гр. София
633824.09.2007Община НеделиноВодоснабдяване на с. Еленка, община Неделино – Вътрешна водопроводна мрежа – Пр.2/2007г.„Диолен“ ЕООД – с. Еленка, общ. Неделино
621026.09.2007Община БанитеВътрешна водопроводна мрежа с. Малка Арда, общ. Баните – Пр.2/2007г.ЕТ „Георги Панайотов“ – гр. София
622826.09.2007Община КърджалиВодоснабдителна група Мост-Бащино – І-ви етап – Пр.3/2006г.„Ардастрой“ – гр . Кърджали
668324.10.2008Община В.ТърновоВодоснабдяване на село Габровци – външна част Пр.2/2008г.„Унистрой“ ООД – гр. Велико Търново
679201.12.2008Община Бяла СлатинаДопълнително водоснабдяване с. Търнава от ШК 2 и реконструкция на съпътстващиводопроводи Пр.2/2008г.„Албена“ ЕООД – гр. Мездра
794319.11.2010Община ИвайловградВъншно ел.захранване 20kv с БКТП и външна водопроводна връзка на претоварна станция за ТБО гр.Ивайловград – Пр.3/2010г.„Ел. изграждане“ ООД – с. Изгрев, гр. Кърджали
876220.11.2012Община НеделиноОбщина Неделино – Реконструкция водоснабдяване с.Върлино – Пр.4/2012г.„Елвиана-Минка Петрова-Митко Петров“ ЕТ
925331.07.2013Община НеделиноВодоснабдяване на с.Еленка, Община Неделино – вътрешна водопроводна мрежа – Пр.1/2013г.„Неделино 2013“ ДЗЗД – гр. Кърджали
1192622.02.2018Община БориноИнтегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян- I етап – Пр.4/2016г.„Техно-енерджи“ ООД – гр. София
1258910.05.2019Община СатовчаЗДБРБ 2019 г. – Подмяна на етернитови тръби от тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе – 2“ до резервоар „Плетена“ – поземлен имот 054026, землище с. Плетена, Община Сатовча – Пр.1/2019 г.„Билдинг компани“ ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен
1309205.08.2019Община ЗлатоградЗДБРБ 2019 г. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград – Подобект 2 „Главен колектор I – А“ – Пр.2/2019г.„Пи Ес Пи“ ЕООД – гр. София
1314930.12.2019Община ЗлатоградЗДБРБ 2019г. – Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Златоград – Подобект 2 „Главен колектор I-А“ – Пр.7/2019г.„Пи Ес Пи“ ЕООД – гр. София
1328005.06.2020Община СептемвриЗДБРБ 2020Г. – Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 броя населени места в община Септември – Пр.1/2020г.„Строителна техника ПЗ“ ЕООД – гр. Пазарджик
1366004.08.2020Община ЗлатоградЗДБРБ – 2020г. – Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград – Подобект 2 , Гл. колектор IА“ – Пр.1/2020г.„Пи Ес Пи“ ЕООД – гр. София
1371906.10.2020Община СливницаЗДБРБ 2020Г. – Подобряване на водоснабдяването в Община Сливницас подобекти: „Реконструкция на второстепенни клонове на водопроводната мрежа на с. Бърложница, Община Сливница (втори етап) – Пр.1/2020 г.ДЗЗД „Хидрострой груп – 2020“ – гр. София
1372119.10.2020Община РазлогЗДБРБ 2020 г. – Изграждане на водопроводна мрежа по ул.“Изворите“, включващо клон 75, клон 118, клон 120, клон 124, клон 123 и клон 126 в град Разлог, – Пр.1/2020г.„Миле инженеринг“ ЕООД – гр. Разлог
1372703.11.2020Община ГурковоЗДБРБ 2020 г. Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково – втори етап, – Пр.1/2020 г.„Гурково 2020“ ДЗЗД
1372804.11.2020Община ПавликениЗДБРБ 2020 г. Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – II етап, подетап 2.6, Пр.1/2020 г.„Водстрой ВТ“ АД – гр. В. Търново
1372906.11.2020Община РакитовоЗДБРБ 2020 г. Завършване на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Ракитово – част от Средна зона на Община Ракитово, Област Пазарджик, – Пр.1/2020 г.„Пътстрой“ ООД – гр. Пазарджик
1373113.11.2020Община РадомирЗДБРБ 2020 г.- Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Извор – актуализация 1 етап – Пр.1/2020 г.ДЗЗД „Хидрострой груп – 2020“ – гр. София
1373520.11.2020Община Елин ПелинЗДБРБ 2020г. – Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан. Пр.1/2020г.„Мега хидрострой“ ЕООД – гр. Божурище
1373907.12.2020Община Павел БаняДоизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня, Област Стара Загора – I етап – Пр.1/.2020г.„Елми“ ООД – гр. Стара Загора
1378424.03.2021Община ШаблаРеконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич . – Пр.1/2020г.ДЗЗД „Дуранкулак“ – гр. Варна
1378524.03.2021Община АприлциРеконструкция на част от ВВМР на кв. „Острец“, гр. Априлци, община Априлци, Област Ловеч, – Пр.3/2020г.ДЗЗД „Добротица 2016“ – гр. Варна
1378724.03.2021Община БожурищеРеконструкция и рехабилитация на съществуваща водопроводна система и изграждане на нова в кв. „Девети септември“, община Божурище, област София, ІІІ-ти (последен) етап – Пр.1/2019г.„Мега хидрострой“ ЕООД – гр. Божурище
1440705.05.2021Община Долна баняРеконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област София – ІІІ етап – Пр. 3/2021г.„Хидрострой груп“ ЕООД – гр. София
1440807.05.2021Община СливницаРеконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Алдомировци, община Сливница, област София – Пр. 3/2021г.„Хидрострой груп“ ЕООД – гр. София

Pin It on Pinterest