ИАНМСП се присъединява към Международната мрежа за малки и средни предприятия и към Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията

Правителството одобри присъединяването на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Международната мрежа за малки и средни предприятия и към Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията.

Със своето членство ИАНМСП ще има достъп до презентации и контакти, представени в рамките на конференциите на INSME; достъп и участие в уебинари, организирани от INSME Academy; достъп до платформи за разпространение на информация (INSME news, INSME blog и други); възможност за намиране на потенциални партньори и финансиране; участие в съвместни проекти и др.

Основната цел на Асоциация на Европейските организации за насърчаване на търговията, към която се присъединява ИАНМСП, е изграждане на общи позиции на европейските организации за насърчаване на търговията при осъществяване на сътрудничество с ЕК и останалите институции на ЕС.

За своето присъединяване ИАНМСП получи подкрепа от страна на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската стартъп асоциация и др.

Pin It on Pinterest