„Холсим кариерни материали“ АД ще е новият концесионер на находище „Лозница 2“

„Холсим кариерни материали“ АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 2“ в област Пазарджик.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали – баластра, от находище „Лозница 2″ е сключен на 3 декември 2008 г. с пазарджишкото дружество „Врис“ ООД. „Холсим кариерни материали“ АД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

Pin It on Pinterest