България

Главният секретар на МВР: От полицейските ръководители очаквам проблемно-ориентиран и подход в дейността

​​​Главен комисар Живко Коцев и заместник главният секретар Димитър Кангалджиев присъстваха на отчет-анализа на ОДМВР-Пловдив

Главен комисар Живко Коцев приветства служителите  от ОДМВР – Пловдив за положените усилия и отчетените положителни резултати в дейността през 2023 г., изрази задоволство и от традиционно постигнатото добро взаимодействие с прокуратурата, съда и местната власт. По отношение на представения от директора ст. комисар Георги Чергов доклад главният секретар на МВР отбеляза спада на престъпленията с 3% и увеличената разкриваемост в рамките на 6 пункта спрямо предходната година. По думите му, обаче, както и в някои други областни дирекции на МВР, резерви се наблюдават при противодействие на икономическите престъпления.
 „Особено важно е да се засили и дейността по разследването на интернет измамите, които драстично ощетяват хората, а същевременно много трудно се доказват и разкриват“. За подобряване на ефективността в това направление той препоръча сериозно да се подобри обучението с помощта на експерти от дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.
В продължение на темата за цялостната професионална подготовка на служителите в МВР, главен комисар Коцев изведе водещия приоритет – засилване на учебната дейност. Процесът на придобиване на знания и умения и тяхното надграждане да бъде задължителен и ежедневен, за да може всички служители да бъдат адаптирани към динамиката на средата и да имат подходящите рефлекси в дадена ситуация.
Към всеки случай трябва да подхождаме с необходимата ангажираност, дисциплина и отговорност, за да възстановим доверието в полицията. Така ще можем да разчитаме в работата си на по-активното съдействие от страна на обществото и институциите. Независимо къде – на улицата или в административните сгради, отношението към гражданите трябва да е на високо ниво, нито една ситуация да не се неглижира и да няма случаи на неефективно и неадекватно поведение при сигнали, подчерта главният секретар на МВР.
От полицейските ръководители очаквам проблемно-ориентиран и новаторски подход в дейността. „Да сме по-отворени към ежедневните проблеми на хората и да променим отношението си към начина, по който ги квалифицираме и реагираме. В тази връзка цифрите от отчетите е добре да се приемат като атестация за самите ръководители и те да ги ползват при вземането на решения за развитието на структурите“, посочи още главен комисар Коцев. Той обърна внимание на необходимостта от наблюдение и контрол над служителите от страна на средния ръководен състав, който, по думите му към момента е абдикирал от това задължение и всички отговорности се пренасят на по-високите нива.
„Искаме модерни автомобили и оборудване, но трябва да имаме и модерно мислене и самосъзнание. Тогава системата ни ще стане по-привлекателна за мотивирани и добре подготвени кандидати, а наследството, което ще оставим след нас в предлаганата услуга в сферата на сигурността, ще бъде устойчиво и качествено“, заяви в заключение гл. комисар Живко Коцев.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest