Главен комисар Станимир Станев е преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“

Със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков главен комисар Станимир Станев е преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

Днес той беше представен пред състава на дирекцията.
Главен комисар Станимир Станев е роден на 04.06.1965 г. в гр. Пловдив. Завършил е висше образование в ТУ – Габрово през 1996 г., с образователно-квалификационна степен “Магистър”.
На служба в МВР е назначен на 26.09.1992 г. Последователно е заемал  изпълнителски и ръководни длъжности в дирекция на Националната полиция, Генерална дирекция „Полиция“, Главна дирекция “Охранителна полиция”,  Главна дирекция “Криминална полиция“,  дирекция “Специализирани полицейски сили” – ГДНП, ОДМВР – Пловдив и ОДМВР – Кърджали.
На 04.12.2020 г. е преназначен на длъжност заместникдиректор на Областна дирекция на МВР – Кърджали.
Досегашният директор Николай Хаджиев е преназначен на друга позиция в системата на МВР.

Pin It on Pinterest