България

Главен комисар Димитър Кангалджиев: Между България и Австрия са изградени много добри професионални контакти и резултатно оперативно сътрудничество

Главният секретар на МВР се срещна с офицера за връзка на Австрия в България Биргите Летнер по повод приключването на мандата ѝ и посрещна Натали Цайнер, която поема длъжността

Отдавна работим заедно, от името на моите колеги и лично от мое име Ви благодаря за професионалното сътрудничество – с тези думи главният секретар на МВР главен комисар Димитър Кангалджиев се обърна към офицера за връзка на Австрия в България Биргите Летнер по повод приключването на мандата ѝ. Между България и Австрия са изградени много добри контакти и резултатно оперативно сътрудничество. През тези близо 5 години от Вашия мандат продължихте тази традиция, подчерта още той и допълни, че  ръководителите на полицейските структури на МВР дават много висока оценка за работата и подчерта приноса ѝ за развитието и надграждането на двустранните контакти. Главният секретар изтъкна оказаното от Летнер навременно съдействие по редица конкретни случаи, както и ролята ѝ за координиране на поредица срещи на ръководно ниво с представители на Федерална криминална служба на Австрия. „Работата Ви показа колко успешно може да бъде двустранното полицейско сътрудничество, особено в днешния контекст на нови заплахи и предизвикателства“, заяви в заключение главен комисар Кангалджиев.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов Биргите Летнер  бе наградена с почетно отличие на МВР – „За доблест и заслуги“ – II степен.

По време на срещата бе представена новият офицер за връзка на  Австрия в България Натали Цайнер.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest