Франкофонският институт в София се преименува

Министерският съвет предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.

Съгласно Споразумението ФИАУ се преименува в Специализиран Институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (СИФАМ). Смяната на името се налага поради съвпадение на френската абревиатура на Института с абревиатурата на друга организация, регистрирана във Франция.

Сключеното Споразумение не променя целите и организационните принципи на Института, който ще продължи да допринася за професионалното развитие на граждани от страни-членки на Франкофонията в Централна и Източна Европа. В него се обучават и граждани от държавите в Западните Балкани.

Pin It on Pinterest