ФНИ публикува видеопредставяния на научни проекти, насочени към справяне с пандемията от COVID-19

Водени от високия обществен интерес и по инициатива на Министерството на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“ организира и предоставя информация за финансираните проекти по конкурсите на ФНИ, насочени към справяне с пандемията от COVID-19:

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“

и

– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за KОВИД-19“.

          Всички одобрени проекти по съответните конкурси вече са стартирали, като на страницата на Фонда можете да откриете онлайн видеопредставяния на част от проектите и кратка информация за тях. Фонд „Научни изследвания“  благодари на ръководителите на проектите за изготвените от тях материали и им пожелава успех в работата!

 Видеопредставянията на проектите са достъпни тук:

https://www.fni.bg/?q=node/1314

Pin It on Pinterest