България

Финално събитие на инициативата „Инкубатори за иновативни предприятия“

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие/АМОР/, Фонд на Фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите във финалното събитие по проект „Инкубатори за Иновативни Предприятия“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Организаторите на проекта ще представят резултатите от дейностите по проекта, който беше реализиран в 10 града от страната – Враца, Свищов, Русе, Габрово, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и София. Участие ще вземат участниците, носители на идейни проекти от всеки един град и лицата, вземащи решения.

Във финалната част на събитието ще се проведе дискусия между участниците, участващите организации, официалните гости и други представители на общността.

Събитието ще се проведе на 11-ти април (четвъртък) от 09:30ч. до 11:00ч. на адрес – гр. София, Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest