„Фар им“ ЕАД е новият концесионер на участък „Централен“ от находище „Крачола“

Дружеството „Фар им” ЕАД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали – доломити, от находище „Крачола”, участък „Централен“.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер – „Фар” АД, промяна.

Находище „Крачола“ е разположено в землищата на селата Бояджик и Гълъбинци, област Ямбол. Концесионният договор за добив на доломити от него е сключен през 2012 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

Pin It on Pinterest