Електроразпределителните дружества и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД са готови за предстоящия есенно-зимен сезон

По заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова контролните органи от Министерството на енергетиката провериха готовността на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, Електроразпределение Север“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за предстоящия есенно-зимен сезон.

Инспекциите бяха извършени в периода 23-ти септември – 7-ми октомври 2020 г.

В подстанциите на ЕСО ЕАД са изпълнени всички необходими мероприятия, свързани с подготовката им за есенно-зимния сезон, установиха контролните органи. Проверени са наличните защитни средства за работа при извършване на манипулации по съоръжения високо и средно напрежение. В част от подстанциите се изграждат системи за автоматизирано дистанционно управление.

Няма забележки по отношение на въздушните електропроводни линии за високо напрежение. Всички проверени електропроводи, преминаващи през горски територии, са с добре поддържани просеки. Сервитутните зони около въздушните електропроводи за средно напрежение са почистени. От дружествата потвърдиха, че процесът по отстраняването на единични дървета и клони ще продължи и през следващите месеци.

Съоръженията в обслужваните от трите електроразпределителни дружества възлови станции и трафопостове са преминали годишен технически преглед и са подготвени за работа при зимни условия, установи проверката.

Електропреносното и електроразпределителните дружества разполагат с квалифицирани служители, разпределени в аварийни екипи на пълно разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Резултатите от проверката сочат, че обектите на „ЕСО” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД, имат готовност за справяне с потенциални аварии по време на есенно-зимния сезон.

Pin It on Pinterest