България

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

Възможности за създаване на ефективна система за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), включително чрез колективното трудово договаряне, както и механизми за нейното коригиране, мониторинг и оценка, представиха експерти на Международната организация по труда по време на работен семинар, организиран от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).


В двудневното обучение в Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) се включиха представители на МТСП, Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж, представители на синдикални и работодателски организации. Събитието е част от техническата помощ, която МОТ предоставя на България за подпомагане на процеса за транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз в националното законодателство. 


 „Създаването на прозрачен механизъм за засилване на адекватността при определянето на минималната работна заплата за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ, и правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати е приоритет на Министерство на труда и социалната политика“, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, която откри семинара. Тя допълни, че директивата очертава рамката и дава възможност за създаване на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата с активното участие на всички социални партньори.
В своята презентация г-жа Розалия Васкес-Алварес от МОТ отбеляза като добра практика наличието на една обща минимална работна заплата за страната, а чрез колективното трудово договаряне да се определят минималните възнаграждения, като се отчита спецификата на ниво региони, браншове и др. “Колкото по-опростена е системата, толкова по-ефективно е нейното прилагане“, аргументира се тя. И изнесе данни от изследване от 2022 г., според което 327 млн. работници и служители по света (19% от всички) получават минимална заплата или под нея.  


Преди семинара гостите от МОТ обсъдиха процеса по транспонирането на Директивата на ЕС относно адекватните минимални работни заплати и със заместник-министър Николай Найденов. „През годините България е получавала значителна техническа помощ от МОТ, включително по линия на Конвенция № 131 за минималната работна заплата. Страната ни отдава голямо значение на членството си в Международната организация на труда и на ефективното изпълнение на международните трудови стандарти“, каза заместник-министър Найденов. Той подчерта, че споделеният опит и информация ще бъдат от голяма полза за всички участници и за развитието на националната политика по доходите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest