Експерти на ММС дават онлайн консултации за кандидатстване във втората сесия по Националната програма за младежта

Министерство на младежта и спорта (ММС) стартира втората процедура за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Национална програма за младежта (2021-2025).

Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2021 г. 
    В нея могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, като условието е организациите да нямат сключени договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта. По Националната програма за младежта (2021-2025) могат да кандидатстват и организации, чиито проекти не са били одобрени на първата сесия, срок на кандидатстване 27 септември 2021 г., с 10 одобрени проекта от общо 71. 
    Общият размер на финансиране за настоящата процедура е 365 000 лева, а исканото финансиране за всеки отделен проект може да бъде между 10 000 и 25 000 лева. 
    Експерти на дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта ще проведат и две онлайн консултации, информационни срещи, на 22 ноември 2021 г. от 14.00 часа и на 26 ноември 2021 г. от 14.00 часа, като линк към всяко от събитията ще бъде предоставен на електронните страници на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта. 
    Пълният комплект от документи за кандидатстване по Националната програма за младежта (2021-2025) може да намерите ТУК.

Pin It on Pinterest