България

Ефективното управление на процесите в сферата на сигурността изискват задълбочен анализ, оценка, навременни действия и всеобхватно сътрудничество, изградено на професионализъм и взаимно доверие

Министър Стоянов изрази позицията си по време на участието му в заседанието на Комитета по демокрация и сигурност в рамките на Парламентарната асамблея на НАТО

„Актуални предизвикателства пред сигурността“ бе темата върху която министър Калин Стоянов спря вниманието на участниците в заседанието на Комитета по демокрация и сигурност в рамките на Парламентарната асамблея на НАТО.  Той припомни, че понятието „сигурност“ промени същността си и се превърна в хоризонтална тема, изискваща тесен диалог и сътрудничество между институции, организации, партньори, гражданско общество, медии. „Дори в контекста на настоящите военни конфликти и новите заплахи като дезинформация и киберпрестъпност, общественото възприятие за сигурността не е фокусирано върху общата заплаха, а всяко събитие, дори инцидентно по своя характер, може да предизвика риск за сигурността.“ Министър Стоянов илюстрира това с пример от често разпространяваните изцяло неоснователни твърдения за засилен миграционен натиск и превръщане на страната ни в гето на нелегални мигранти и акцентира върху непредвидимото измерение на разпространението на дезинформация, което формира различна от истинския факт обществена нагласа. Свидетели сме и на фалшиви новини,  създадени с изкуствен интелект и т.нар „дийп фейк“. Вътрешният министър подчерта, че динамиката на картината на сигурността изисква постоянна гъвкавост и активно противодействие на трансграничната престъпност, съпътстваща нелегалната миграция – особено по линия на каналджийството. По думите му адекватният отговор срещу „жизнеността“ на фалшивите новини изисква много усилия и открито сътрудничество между институции, медийни партньори и общественост, проактивни хоризонтални обучения, изграждане на капацитет за критическо мислене и проверка на факти, подкрепа за отговорната журналистика и обективното отразяване на събитията, изграждането на устойчив и надежден механизъм за превенция и противодействие на дезинформацията – инвестиция в дългосрочен план, насочена към възстановяване на общественото доверие. 

В рамките на изказването си вътрешният министър обърна специално внимание и върху заплахите, свързани с киберпрестъпността, чиито форми отдавна не се ограничават до реч на омразата, кибератаки или финансови престъпления, защото нелегалното онлайн съдържание може да е свързано с различни тежки престъпления – тероризъм, детска порнография, незаконна търговия с оръжия, културни ценности, а вече и наркотици. Тази заплаха изисква комплексен отговор – задълбочени експертни познания, незабавен обмен на информация, оперативна и процедурна самостоятелност, активно сътрудничество с частния сектор. Като пример за това вътрешният министър сподели постигнатото сътрудничество с доставчиците на интернет услуги, неправителствените организации за безопасен интернет, училища и други по линия на превенцията.

Министър Стоянов подчерта, че се работи и за изграждането на капацитет в превенцията и противодействието на екстремизма и тероризма, на устойчив мултидисциплинарен подход за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм. „Ново предизвикателство е също криптирането от край до край, по което започна дебат в работните формати на Европейския съюз – необходим инструмент за гарантиране на сигурността от водещите социални мрежи и платформи“, посочи още вътрешния министър. В този смисъл той изведе важното условие за осигуряването на законосъобразен достъп до криптирани данни за целите на борбата с престъпността при пълно зачитане на защитата на личните данни и личната неприкосновеност.

В заключение министър Калин Стоянов изрази твърдата позиция, че ефективното управление на процесите в сферата на сигурността изискват задълбочен анализ, оценка и прогнози, навременни действия, всеобхватно сътрудничество между институциите и гражданското общество на базата на общи ценности, както и взаимодействие с международните партньори, изградено на професионализъм и взаимно доверие.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest