Договорът за концесия за находище „Благово“ не е сключен

Концесионният договор за добив на строителни материали – глини, от находище „Благово“ не е сключен.

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение, с което констатира обективна невъзможност за сключване на договор с определения концесионер – „Подова керамика“ ООД, гр. Монтана поради заличаването на дружеството от търговския регистър. Находище „Благово“ е разположено в землището на едноименното село, община Монтана. През 2004 г. за добив от него е сключен договор с „Подова керамика“ ООД.

Pin It on Pinterest